Category Archives: Combo 4G Viettel và phút gọi

GÓI F120U

Data: 7GB Tốc độ cao
Thoại: Nội: < 10 p + Ngoại: 40p
Giá: 120.000đ
Hạn: 30 Ngày

GÓI V150

Data: 4GB/ngày
Thoại: < 20p + Ngoại Mạng: 50p
Giá: 150.000đ
Hạn: 30 ngày

GÓI T70K

Data: 150SMS + 500p
Thoại: 500p + 150SMS
Giá: 70.000đ
Hạn: 30 Ngày

GÓI T80K

Data: 500SMS + 500 phút
Thoại: 500p + 500SMS
Giá: 80.000đ
Hạn: 30 Ngày

GÓI F90

Data: 5GB Tốc độ cao
Thoại: 250P Nội Mạng + 25P NM
Giá: 90.000đđ
Hạn: 30 Ngày