Category Archives: Combo 4G Viettel và phút gọi

V150N

Data: 180GB data (6GB 1 ngày)
Thoại: Miễn phí gọi nội mạng < 20 phút và 100 phút ngoại mạng
Giá: 150.000đđ
Hạn: 30 ngày