Category Archives: Gói 4G 5G Viettel Ngày

Danh sách tổng hợp đầy đủ các gói 4G Viettel ngày trong thời gian hiện tại, cũng như chi tiết hướng dẫn cách đăng ký 4G Viettel nhanh chóng trong từng bài viết.

Tùy theo từng nhu cầu sử dụng mà bạn lựa chọn các gói cước khác nhau cho phù hợp giúp tiết kiệm chi phí sử dụng cũng như đảm bảo truy cập internet được nhanh và ổn định

GÓI WC2

Data: 5GB
Thoại: Miễn phí truy cập internet tốc độ thường
Giá: 20.000đ
Hạn: 1 Ngày

GÓI ST5K

Data: 500MB tốc độ cao
Thoại: Không có
Giá: 5.000đ
Hạn: 1 Ngày

GÓI ST10K

Data: 2GB tốc độ cao
Thoại: Không có
Giá: 10.000đ
Hạn: 24 giờ

GÓI MI5D

Data: 500MB Tốc độ cao
Thoại: Không có
Giá: 5000đ
Hạn: 1 Ngày

GÓI MI7D

Data: 700MB Tốc độ cao
Thoại: Không có
Giá: 7000đ
Hạn: 1 Ngày

GÓI MI10D

Data: 1GB Tốc độ cao
Thoại: Không có
Giá: 10000đ
Hạn: 1 Ngày

GÓI 15MI5D

Data: 7.5GB tốc độ cao
Thoại: Không có
Giá: 75.000đ
Hạn: 15 Ngày

GÓI ST5K

Data: 500MB tốc độ cao
Thoại: Không có
Giá: 5.000đ
Hạn: 24 giờ

GÓI 7MI5D

Data: 3.5GB tốc độ cao
Thoại: Không có
Giá: 35.000đ
Hạn: 15 Ngày

GÓI MT20N

Data: 5GB tốc độ cao
Thoại: Không có
Giá: 20.000đđ
Hạn: 24 Giờ