Category Archives: Gói 4G Viettel

4G 5G Viettel xin tổng hợp thông tin tất cả các gói 4G Viettel đang cung cấp đến thời điểm hiện tại bao gồm các gói ngày, gói tháng và gói năm với các các dịch vụ như sau:

  • Gói data tốc độ cao
  • Combo cả 4G + Thoại + Tin nhắn
  • Gói tin nhắn

Với từng nhu cầu sử dụng của mình mà bạn có thể lựa chọn phù hợp nhất

GÓI MI5D

Data: 500MB Tốc độ cao
Thoại: Không có
Giá: 5000đ
Hạn: 1 Ngày

GÓI MI7D

Data: 700MB Tốc độ cao
Thoại: Không có
Giá: 7000đ
Hạn: 1 Ngày

GÓI MI10D

Data: 1GB Tốc độ cao
Thoại: Không có
Giá: 10000đ
Hạn: 1 Ngày

GÓI F120U

Data: 7GB Tốc độ cao
Thoại: Nội: < 10 p + Ngoại: 40p
Giá: 120.000đ
Hạn: 30 Ngày

GÓI 6V120

Data: 360GB Tốc độ cao
Thoại: Nội: < 20 p + Ngoại: 100p
Giá: 720.000đ
Hạn: 8 Tháng

GÓI 15MI5D

Data: 7.5GB tốc độ cao
Thoại: Không có
Giá: 75.000đ
Hạn: 15 Ngày

GÓI D500

Data: 48GB Tốc độ cao
Thoại: Miễn phí truy cập Internet với tốc độ thường
Giá: 500.000đ
Hạn: 365 ngày

GÓI V150

Data: 4GB/ngày
Thoại: < 20p + Ngoại Mạng: 50p
Giá: 150.000đ
Hạn: 30 ngày

GÓI ST5K

Data: 500MB tốc độ cao
Thoại: Không có
Giá: 5.000đ
Hạn: 24 giờ