Category Archives: Gói cước

Gói V30X

Data: Mỗi ngày 500MB
Thoại: Thoại: Miễn phí tất cả cuộc gọi nội mạng < 10 phút
Giá: 30.000đ
Hạn: 7 ngày

Gói MP70X

Data: Không
Thoại: Thoại: Miễn phí gọi nội mạng < 20 phút tối đa 1000 phút
Giá: 70.000đ
Hạn: 30 ngày

Gói MP30X

Data: Không
Thoại: Thoại: Miễn phí gọi nội mạng < 10 phút tối đa 500 phút
Giá: 30.000đ
Hạn: 30 ngày

Gói V200C

Data: 120GB tốc độ cao
Thoại: Thoại: Miễn phí gọi nội mạng < 20 phút và 50 phút ngoại mạng
Giá: 200.000đ
Hạn: 30 ngày

GÓI UMAX4G

Data: 5GB tốc độ cao
Thoại: Miễn phí truy cập internet tốc độ thường
Giá: 50.000đ
Hạn: 30 ngày

GÓI WC2

Data: 5GB
Thoại: Miễn phí truy cập internet tốc độ thường
Giá: 20.000đ
Hạn: 1 Ngày

GÓI 12V50C

Data: 3GB /1 tháng 36GB / 12 tháng
Thoại: Miễn phí gọi nội mạng dưới 10 phút (không quá 1000 phút / 1 tháng)
Giá: 600.000đ
Hạn: 12 tháng

6V50C

Data: 3GB /1 tháng 18GB / 6 tháng
Thoại: Miễn phí gọi nội mạng dưới 10 phút (không quá 1000 phút / 1 tháng)
Giá: 300.000đ
Hạn: 6 tháng

GÓI 3V50C

Data: 3GB /1 tháng 9GB / 3 tháng
Thoại: Miễn phí gọi nội mạng dưới 10 phút (không quá 1000 phút / 1 tháng)
Giá: 150.000đ
Hạn: 3 tháng

GÓI ST90K

Data: 30GB tốc độ cao
Thoại: Miễn phí data xem Tiktok
Giá: 90.000đ
Hạn: 30 ngày