Category Archives: Gói cước

6KIDMAX70

Data: 2GB data / 30 ngày
Thoại: Miễn phí 70 phút gọi nội mạng + 30 phút ngoại mạng / 30 ngày
Giá: 420.000đ
Hạn: 180 ngày