Gói Cước 4G Viettel

HƯỚNG DẪN ĐĂNG KÝ 3G/4G

Cùng với việc nâng cao chất lượng tốc độ truy cập mạng, để phục vụ tốt hơn nữa khách hàng, Viettel cung cấp cho bạn nhiều gói sản phẩm phù hợp với nhu cầu của từng đối tượng. Chúng tôi xin thiệu các gói cước 3G, 4G Viettel đang triển khai và cách đăng ký đơn giản nhất cho bạn

Đăng kí bằng cách soạn tin theo cú pháp:

TÊN GÓI CƯỚC (dấu cách) 0979092635 gửi 9123

Hoặc bằng cách chọn “ĐĂNG KÝ” ở các gói dưới đây

 Data: 60GB Tốc độ cao
 Thoại: Nội: < 20 p + Ngoại: 100p
 Giá: 120.000đ
 Hạn: 30 Ngày

 Data: 30GB Tốc độ cao
 Thoại: Không có
 Giá: 300.000đ
 Hạn: 30 Ngày

 Data: 15GB Tốc độ cao
 Thoại: không có
 Giá: 200.000đ
 Hạn: 30 Ngày

 Data: 8GB Tốc độ cao
 Thoại: không có
 Giá: 125.000đ
 Hạn: 30 Ngày

 Data: 5GB Tốc độ cao
 Thoại: Không có
 Giá: 90.000đ
 Hạn: 30 Ngày

 Data: 3GB Tốc độ cao
 Thoại: Không có
 Giá: 70.000đ
 Hạn: 30 Ngày

 Data: 3GB Tốc độ cao
 Thoại: dành cho sim SV
 Giá: 50.000đ
 Hạn: 30 Ngày

 

 Data: 3GB Tốc độ cao
 Thoại: Không có
 Giá: 50.000đ
 Hạn: 30 Ngày

 Data: 30GB Tốc độ cao
 Thoại: không có
 Giá: 90.000đ
 Hạn: 30 Ngày

 Data: 28GB Tốc độ cao
 Thoại: Miễn Phí Xem & Chơi Liên Quân
 Giá: 120.000đ
 Hạn: 1 Tháng

 Data: 360GB Tốc độ cao
 Thoại: Nội: < 20 p + Ngoại: 100p
 Giá: 720.000đ
 Hạn: 6 Tháng

CÁC GÓI CƯỚC MUA THÊM LƯU LƯỢNG DATA NGÀY

 

 Data: 3GB tốc độ cao
 Thoại: Không có
 Giá: 15.000đ
 Hạn: 3 Ngày

 Data: 5GB tốc độ cao
 Thoại: Không có
 Giá: 20.000đ
 Hạn: 24 Giờ

 Data: 7GB tốc độ cao
 Thoại: Không có
 Giá: 30.000đ
 Hạn: 7 Ngày

 Data: 3.5GB tốc độ cao
 Thoại: Không có
 Giá: 35.000đ
 Hạn: 15 Ngày

 Data: 1GB tốc độ cao
 Thoại: Không có
 Giá: 30.000đ
 Hạn: không thời hạn

 Data: 7.5GB tốc độ cao
 Thoại: Không có
 Giá: 75.000đ
 Hạn: 15 Ngày

GÓI COMBO CHO DI ĐỘNG VIETTEL

 

 Data: 5GB Tốc độ cao
 Thoại: 250P Nội Mạng + 25P NM
 Giá: 90.000đ
 Hạn: 30 Ngày

 Data: 5GB Tốc độ cao
 Thoại: 250P Nội Mạng + 25P NM
 Giá: 270.000đ
 Hạn: 90 ngày

 Data: 5GB Tốc độ cao
 Thoại: 250P Nội Mạng + 25P NM
 Giá: 540.000đ
 Hạn: 6 tháng

 Data: 5GB Tốc độ cao
 Thoại: 20P Ngoại Mạng +500P Nội Mạng
 Giá: 1080.000đ
 Hạn: 365 ngày

 Data: 600MB Tốc độ cao
 Thoại: 500p
 Giá: 100.000đ
 Hạn: 30 ngày

 Data: 4GB/ngày
 Thoại: < 20p + Ngoại Mạng: 50p
 Giá: 150.000đ
 Hạn: 30 ngày

GÓI CƯỚC 3G/4G DÀNH CHO SIM DCOM VIETTEL

 

 

 Data: 20GB Tốc độ cao
 Thoại: Không có
 Giá: 200.000đ
 Hạn: 30 ngày

 Data: 10GB Tốc độ cao
 Thoại: Không có
 Giá: 90.000đ
 Hạn: 30 ngày

 Data: 3.5GB Tốc độ cao
 Thoại: Không có
 Giá: 50.000đ
 Hạn: 30 ngày

 Data: 84GB Tốc độ cao
 Thoại: Không có
 Giá: 900.000đ
 Hạn: 12 Tháng

 Data: 48GB Tốc độ cao
 Thoại: Không có
 Giá: 500.000đ
 Hạn: 360 ngày

 Data: 48GB Tốc độ cao
 Thoại: Không có
 Giá: 500.000đ
 Hạn: 6 tháng