Category Archives: Gói cước 4G Viettel cho sim Dcom

GÓI D500

Data: 48GB Tốc độ cao
Thoại: Không có
Giá: 500.000đ
Hạn: 365 ngày

GÓI D200

Data: 20GB Tốc độ cao
Thoại: Không có
Giá: 200.000đ
Hạn: 30 Ngày

GÓI D90

Data: 10GB Tốc độ cao
Thoại: Không có
Giá: 90.000đ
Hạn: 30 ngày

GÓI D50

Data: 3.5GB Tốc độ cao
Thoại: Không có
Giá: 50.000đ
Hạn: 30 Ngày